Atteikuma tiesības – slēdzot distances līgumu t.i. veicot pirkumu interneta veikalā PROCIDAT, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

 • Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī iesakām pārliecināties vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri;
 • Pircējam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst interneta veikalā norādītajiem parametriem. Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā);
 • Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos;
 • Gadījumā, ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības atgādinam, ka Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos;
 • Vajadzības gadījumā veidlapu atteikuma tiesību pieteikšanai jautājiet lapas administrācijai;
 • Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma pieteikšanas atgriezt preci Pārdevējam. Atgriežot preci Pārdevējam, Pircējam ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai;
 • Atgriežot preci Latvijas Pasta nodaļās vai transportējot to jebkādā citā veidā ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums – oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā. Atgādinam, ka izsūtot preci jānodrošina tāds iepakojums, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiem, SIA “PROCIDAT” iesaka preci nosūtot atpakaļ to arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemas Pircējs;
 • Ja Pircējs ir izvēlējies izmantot atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Pircēja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ;
 • Ja Pircējs ir izvēlējies izmantot atteikuma tiesības, interneta veikalam ir pienākums atmaksāt Pircējam visas Pircēja veiktās konkrētā distances līguma ietvaros veiktās iemaksas un maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās gadījumā, ja Pircējs nav izvēlējies piegādes veidu, kas nav Interneta veikala piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids). SIA “PROCIDAT” var aizturēt naudas atmaksājumu līdz brīdim, kad SIA “PROCIDAT” būs saņēmis Pircēja nosūtītās, atgriežamās preces (un pārliecinājies par to stāvokli);
 • Interneta veikals uzsver, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, var vērsties pret Pircēju ar prasību par SIA “PROCIDAT” radīto zaudējumu segšanu, kuri radušies Pircēja rīcības rezultātā;
 • Preču standarta piegādes laiks ir viena nedēļa, ja vien nav norādīts citādāk.

Atteikuma tiesības distances līguma ietvaros attiecās uz visām SIA “PROCIDAT” izplatītajām preču grupām: mikroskopi, teleskopi, binokļi, monokļi, ieroču optikas, medību optikas, nakts redzamības optikas, infrasarkano staru optikas, medību kameras, u.c. optiskās irīces. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka ka, patērētājs (Pircējs) nevar izmantot atteikuma tiesības, ja

 • Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta;
 • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (tādām precēm, kā ausīs ieliekamās audio austiņas, sadzīves ķīmijas produktus, tīrīšanas/kopšanas līdzekļus un citas tamlīdzīga rakstura preces,);
 • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 • Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

Gadījumā, ja Vēlaties atteikties no preces, sazinieties ar SIA “PROCIDAT” pa mājaslapā noradītajiem konaktiem. Atcerieties saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu un iesniegumu par atteikumu.

Mēs darīsim visu, lai garantijas vai pretenziju izskatīšanas procedūra noritētu vienkārši, iespējami īsākā laikā un neradītu Jums liekus uztraukumus.