Datu drošība

SIA PROCIDAT ir interneta veikala www.PROCIDAT.lv īpašnieks un ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Drošus pirkumus internetveikalā www.PROCIDAT.lv garantē izplatītākais drošības protokols– SSL (no angļu valodas: "Secure Socket Layer"). SSL-protokols nodrošina, lai informācija, kuru pārsūta starp interneta pārlūk programmu un www.PROCIDAT.lv serveri, tiek šifrēta. Mājas lapa, kura tiek aizsargāta ar SSL sertifikātu ir atpazīstama pēc atzīmes adreses ievadīšanas joslas kreisajā pusē redzamās zaļās atslēgas.

Privātuma noteikumi

 1.  www.PROCIDAT.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA PROCIDAT (turpmāk tekstā Pārdevējs) var saņemt informāciju, kas satur personas (turpmāk tekstā Pircējs) datus:
  1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
  1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus), lai pārraudzītu www.procidat.lv izmantošanu.
 2. Pircēju personas datus SIA PROCIDAT apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA PROCIDAT izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 3. Iegādājoties Interneta veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA PROCIDAT reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus datus.
 4. Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
  4.1 datu apstrādei, kas izriet no www.PROCIDAT.lv Pircēja pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai nepieciešamajaiem datiem, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
  4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
  4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
  4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).
  4.5 dati ir nepieciešami, lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.
 5. SIA PROCIDAT nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina www.PROCIDAT.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
 6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA PROCIDAT, izmantojot mājaslapas Kontaktu sadaļā norādītos kontaktus.
 7. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: 
  7.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  7.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
  7.3 informāciju par to, vai dati apstrādāti automatizēti.
 8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

Sīkdatnes (cookies)

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Informācijas ieguves pamat mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un izvērtēt viņu vajadzības uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu. Papildus par interneta veikala apmeklētājiem var tikt ievākta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

1. www.PROCIDAT.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas.
2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome u.c.) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par instrumentu, ar kuru tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.
3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:
    3.1 Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tās tiek izmantotas, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
    3.2 Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;
    3.3 Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.
4. SIA PROCIDAT sadarbības partneri - trešās personas var izmantot sīkdatnes, lai izvērtētu www.PROCIDAT.lv interneta veikala reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas-reklāmas sniedzēji var ievākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi. Izmantojot www. PROCIDAT.lv interneta veikalu, lietotājs piekrīt sava datora sīkdatņu analīzei, piedāvājot personalizētus piedāvājumus.
5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
    5.1 www.PROCIDAT.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,
    5.2 www.PROCIDAT.lv izmantošanas optimizēšanai,
    5.3 reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām precēm,
    5.4 statistikas veidošanai par www.PROCIDAT.lv apmeklētāju skaitu.
6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. www.PROCIDAT.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos www.PROCIDAT.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.